دکتر«جمال زهران» استاد ارشد علوم سیاسی دانشگاه سوئز مصر: عادی‌سازی روابط با اسرائیل از سوی امارات، نقطه سیاهی در تاریخ کشورهای عربی و اسلامی بود که باعث جسورتر شدن رژیم صهیونیستی می‌شود.

فیلم/ نقطه سیاه در تاریخ کشورهای عربی

ارسال نظر

آخرین اخبار