روحانی: به غیر از انضباط و مسئولیت پذیری اجتماعی، اعمال حاکمیت نیز باید صورت بگیرد. نمی توانیم فقط به اینکه جامعه ما انضباط دارد و مردم مسئولیت پذیرند اکتفا کنیم.

فیلم/ روحانی: نباید به انضباط و مسئولیت‌پذیری مردم اکتفا کنیم

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار