سیدحسن نصرالله: ارتش امریکا صدها جنایت در جهان مرتکب شده و می شود، اما آیا هیچ مسلمانی انگشت اتهام را به سمت مسیحیت نشانه گرفت؟ فرانسه باید از رفتار ناشایست خود دست بردارد.

فیلم/ سیدحسن نصرالله: مگر جنایات آمریکا را به نام مسیحیت نوشتیم؟

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار