ربیعی، سخنگوی دولت: دورهمی ها از عوامل اصلی تشدید فراگیری کروناست. انتقال بیماری از انسان به حیوان در ایران نیز مشاهده شده است.

فیلم/ انتقال کرونا از انسان به حیوان در ایران

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار