پیمانکار شهرداری کرج کودکان کار را برای تفکیک زباله بکار می گیرد بنابه این فیلم کودکان کار توسط پیمانکار شهرداری کرج در یکی از مراکز بخش حمل و تفکیک زباله نگهداری به عنوان کارگر به کارگرفته می شوند.

فیلم/ تجارت زباله با سوء استفاده از کودکان!

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار