تصویب لایحه FATF نوعی خودزنی محسوب می‌شود و جز ضرر چیزی برای کشور ما نخواهد داشت.

پوستر | تصویب FTAF یعنی خودزنی!

گلستان ۲۴ گزارش میدهد؛

با پذیرفتن و پیوستن به لایحه FATF هرآنچه طبق قوانین این نهاد به عنوان تروریسم شناخته می شود، در ایران نیز باید به رسمیت شناخته شود!

اینکه تعریف غربی ها از تروریست چه افراد و گروه هایی می باشند به روشنی مشخص است!

در صورت تصویب این لایحه، باید افراد و نهادهای انقلابی کشور و نیز گروه های مقاومت منطقه را به بهانه تروریستی بودن تحریم کنیم!

تصویب این لایحه نوعی خودزنی محسوب می‌شود و جز ضرر چیزی برای کشور ما نخواهد داشت.

 

Poster_FATF_L

جهت مشاهده در اندازه اصلی روی تصویر کلیک نمایید.

ارسال نظر

آخرین اخبار