مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان خبر داد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان از تکمیل پوشش ارتباطی و اینترنت نسل سوم و چهارم تلفن همراه در بیش از ۹۸ درصد روستاهای استان خبر داد.

به گزارش گلستان 24، به نقل از روابط عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان، محمد احمدی گفت: این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه می بایست تا پایان سال 1400 حدود 80 درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند و از این حیث از برنامه جلوتر هستیم و امید داریم در ماههای آتی تمام روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان را به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل کنیم.

وی افزود: در سال 96 کمتر از 36 درصد روستاهای استان دارای ارتباط بودند که با برنامه ریزی های انجام شده و ایجاد زیرساخت های لازم این رقم به بیش از 98 درصد در سال جاری رسیده است.

وی ادامه داد: در خصوص وضعیت آنتن دهی تلفن همراه در جاده‌های استان نیز تعریف پوشش جاده ی اصلی بر اساس استاندارد وزارت راه و شهرسازی؛ بررسی وضعیت پوشش جاده‌های اصلی استان که در بین ۲ فرمانداری قرار دارند است که بالغ بر 95 درصد جاده های استان دارای پوشش هستند.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار