معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان خبر داد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: برنامه ۵ساله سازگاری با کم آبی با هدف صرفه جویی صرفه جوئی ۱۲۰میلیون مترمکعبی در استان اجرا می‌شود.

اجرای برنامه سازگاری با کم آبی

به گزارش خبرنگار گلستان24، جواد تیموری با بیان این مطلب اظهار کرد: با اجرای این برنامه‌ها در مدت ۵سال بیش از ۱۲۰میلیون مترمکعب در مصرف آب‌های زیرزمینی و سطحی در استان صرفه‌جویی می‌شود.

وی با اشاره به تصویب برنامه جامع سازگاری با کم آبی استان گلستان در جلسه اسفند پارسال کارگروه ملی سازگاری با کم آبی که با حضور وزیر نیرو، معاونین وزارتخانه‌های عضو کارگروه و استاندار گلستان برگزار شد، گفت: بر اساس این برنامه ۵ساله در حوزه آب‌های زیرزمینی ۹برنامه پیش بینی شده که باید حدود ۲هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شود تا بتوان ۱۸میلیون مترمکعب، مصرف آب زیرزمینی را کاهش داد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت افزود: تعیین تکلیف ۱۲هزار حلقه چاه فاقد پروانه، اصلاح و تعدیل پروانه ۱۱هزار حلقه چاه آب کشاورزی و نصب ۱۴هزار دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های آب از دیگر اقداماتی است که در برنامه جامع سازگاری با کم آبی در استان عملی خواهد شد.

وی گفت: با انجام سه طرح مذکور در مدت ۵سال حدود ۷۱میلیون مترمکعب آب در بخش زیرزمینی صرفه جویی می‌شود.

تیموری همچنین جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز را هم از دیگر برنامه‌های استان برشمرد و گفت: این طرح برای یکهزار و ۵۰۰حلقه چاه مجاز انجام می‌شود تا ۲۹میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شود.

وی ادامه داد: استقرار ۳۲گروه گشت و بازرسی به صورت مستمر، انجام اقدامات فرهنگی و آموزش‌های عمومی و اجرای دو طرح در زمینه تقویت آبخوان‌ها از طریق تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و همچنین ایجاد ۱۹ ایستگاه ثبات الکترونیکی و ۴۰ ایستگاه برخط در حوزه هواشناسی و هیدرومتری از دیگر برنامه‌های سازگاری با کم آبی در استان است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت استان اعلام کرد: با اجرای این برنامه‌ها در مدت ۵سال ۱۱۸میلیون مترمکعب از مصرف آب‌های زیرزمینی در استان کمتر خواهد شد.

وی گفت: در حوزه آب‌های سطحی نیز دو برنامه پیش بینی شده که شامل بهبود شبکه‌های آبیاری زهکشی در حوزه قره سو و زرین گل به مساحت ۸هزار هکتار و مطالعه و اجرای مدیریت مشارکت‌های مردمی با ایجاد ۱۵تشکل آب‌بران است که در نهایت ۳میلیون مترمکعب در مصرف آب‌های سطحی صرفه جویی خواهد شد.

تیموری افزود: در حوزه آب و فاضلاب شهری و روستایی نیز برخی اقدامات مانند تعویض کنتور‌های معیوب، بازسازی و نوسازی و اصلاح شبکه، نشت یابی، قطع انشعابات غیرمجاز، خریداری و نصب اقلام کاهنده، استفاده از پساب‌ها و ... پیش بینی شده است که صرفه جویی در مصرف آب را درپی دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار