کارشناس میراث‌فرهنگی گلستان:

کارشناس میراث‌فرهنگی گلستان گفت: در گذشته قنوات نقش عمده‌ای در آبیاری مزارع بر عهده داشتند و پس از ورود چاه های عمیق و نیمه عمیق شرایط ابیاری تغییر کرد.

قنوات نقش عمده‌ای در آبیاری مزارع داشتند

به گزارش خبرنگار گلستان 24، رامتین امامی کردمحله اظهار کرد: در استان گلستان که از مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور است تا پیش از اصلاحات ارضی و انقلاب اسلامی، قنوات نقش عمده‌ای در آبیاری بر عهده داشتند اما پس‌ازآن با ورود چاه‌های عمیق و نیمه عمیق "دیزلی و برقی" به‌ویژه از دهه ۱۳۶۰ و نحوه تصرف و بهره‌برداری آب، تحولات بنیادین در ابعاد گوناگون زندگی روستایی به وجود آمد و سبب افزایش و تنوع محصولات کشاورزی، شیوه‌های تولید، گسترش ادوات پیشرفته کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت و در مواردی افزایش درآمد روستاییان شد.

وی افزود: همگام با تغییرات ایجادشده در روابط اجتماعی ایران و نیز در نتیجه تغییرات روابط تولید، نحوه مالکیت "تصرف" و نیز روش‌های بهره‌برداری از عوامل طبیعی تولید، به‌ویژه منابع آب با دگرگونی‌هایی هم‌زمان با اجرای اصلاحات ارضی شدت گرفت.

 امامی کردمحله گفت: تغییر روابط مالکیت و در نتیجه اختصاصی‌تر شدن عوامل تولید از جمله آب، کاربرد روش‌های خصوصی تهیه و بهره‌برداری از منابع آب را ضروری ساخت که در این میان بسیاری از کارشناسان روش‌های سنتی استخراج و بهره‌برداری منابع آب را ابتدایی، نارسا و عاملی بازدارنده در راه افزایش تولید زراعی به شمار می‌آورند.

وی افزود: روی آوردن به احداث چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و گسترش روزافزون آن‌ها به‌ویژه از دهه ۱۳۴۰ موجب تغییراتی شدید در نظام بهره‌برداری از منابع آب شد که مهمترین آن از بین رفتن روش‌های سنتی استخراج و بهره‌برداری از منابع آب بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار