عضو شورای شهر گرگان:

عضو شورای شهر گرگان گفت: امروز جلسه انتخاب شهردار گرگان به صورت زنده و از طریق فضای مجازی برای مردم گرگان پخش می شود.

مراسم انتخاب شهردار گرگان به صورت زنده پخش خواهد شد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، حجت مقسم با بیان این مطلب اظهار کرد: مهلت یک ماهه شورای برای بررسی گزینه های شهرداری گرگان به پایان زسیده است و امروز در چهاردهمین جلسه شورا انتخاب شهردار جدید توسط اعضا به صورت علنی در صحن شورا و به صورت پخش زنده اینترنتی از طریق فضای مجازی در ساعت 5 عصر به سمع و نظر شهروندان گرگانی خواهد رسید.

وی افزود: شورا مکلف بود در پایان مهلت قانونی خود انتخاب شهردار گرگان را بر اساس نامزدهای مورد نظر مورد بررسی قرار دهد که این فرایند پس از 15ساعت مصاحبه  و یک هفاه جلسات فشرده با گزینه های مرود نظر به پایان رسیده است امروز شهردار  گرگان به صورت رسمی به شهروندان گرگانی معرفی می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار