مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان:

مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان گفت: این شرکت در سنوات اخیر اجازه مصرف بیش از حد آب از تالاب - سدها واقع در شمال گلستان را به منظور حفظ حق آبه محیط زیست نداده است.

اجازه مصرف بیش از حد آب از تالاب ها و سدها را نداده ایم

به گزارش گلستان 24، سید محسن حسینی اظهارکرد: سال ها است که در گلستان با ریزگردها مواجه هستیم ولی باید منشا این پدیده به خوبی در استان ریشه یابی و راهکارهای اصولی آن شناسایی و طی برنامه منسجم نسبت به پیشگیری از گسترش آن در منطقه با همکاری دستگاه های مرتبط اقدام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: در ۱۰ سال یا ۱۵ سال اخیر دنیا با تغییرات اقلیمی و تغییرات حدی گسترده ای مواجه شده و اما آنچه ظرف سال های اخیر اذهان را به خود متوجه کرده این بوده که این تغییرات از حالت معمول خود در حال خارج شدن است.

وی گفت: طی سال های اخیر شرکت آب منطقه ای گلستان با برنامه ریزی که دارد اجازه مصرف بیش از حد آب از تالاب - سدها واقع در شمال استان را به منظور حفظ حق آبه محیط زیست و در راستای مقابله با ریزگردها نداده است.

حسینی ادامه داد: حق آبه سالانه حفظ محیط زیست در تالاب آجی گل سه میلیون متر مکعب، تالاب- سد آلماگل دو میلیون متر مکعب و تالاب - سد آلاگل ۶.۵ میلیون متر مکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: از انتهای دهه ۱۳۶۰ ظرفیت تالاب آلماگل به پنج میلیون متر مکعب و آلاگل به ۵۰ میلیون متر مکعب توسعه داده شده که مازاد بر حقابه زیست محیطی به مصارف بخش کشاورزی می رسد.

حسینی تاکید کرد: شرکت آب منطقه ای استان طی بیش از ۱۰ سال اخیر به هیچ وجه اجازه نداده که حق آبه محیط زیست سه تالاب - سد مزبور به نقطه نامناسب برسد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار