سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری گلستان:

سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری گلستان گفت: " نقد آرا " فرصتی برای استفاده از ظرفیت علمی نخبگان حقوق در حل چالش های قضایی است.

" نقد آرا " فرصتی برای استفاده از ظرفیت علمی نخبگان حقوق در حل چالش های قضایی است

به گزارش گلستان 24، محمود اسپانلو در جلسه سلسله نشست های نقد آرای قضایی که با حضور اساتید حقوق و قضات برجسته گلستان آغاز شد ، اظهار کرد: در این نشست ها آرای صادر شده در محاکم استان به نقد و بررسی قضات پیشکسوت و اساتید حقوق و وکلا گذاشته می شود و نتیجه بررسی ها برای بهره برداری در اختیار قضات و سایر حقوقدانان استان قرار می گیرد.

وی از برگزاری ماهانه دو نشست نقد آرا در گلستان خبر داد و گفت: در نخستین نشست نقد آرای قضایی استان دادنامه صادر شده در یکی از شعب حقوقی گرگان با موضوع « اثبات ابراء دین » نقد و بررسی شد .

اسپالو افزود: حضور در محافل علمی و نقد و بررسی آرا، علاوه بر بهبود کیفیت آرای قضایی به بالندگی دادگستری و جامعه حقوقی استان و رفع چالش های قضایی کمک می کند .

وی گفت: نشست های نقد آرا یکی از محورهای پررنگ در سند تحول قضایی قوه قضاییه برای افزایش کیفیت رسیدگی هاست .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار