عضو شورای شهر گرگان:

عضو شورای شهر گرگان از پیگیری ساماندهی پارک بانوان گرگان و رفع مشکلات این پارک خبر داد.

ساماندهی پارک بانوان پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، زهرا نورا در پنجمین جلسه کمیسیون بانوان که در صحن علنی شورا برگزار شد اظهار کرد: تامین روشنائی، امنیت اجتماعی و ایجاد پارک تخصصی از جمله مواد مهمی است که باید در این پارک اجرائی شود. 

وی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت شهر گرگان را بانوان تشکیل می دهند ، گفت: برای داشتن یک خانوده شاد و سالم باید به نیازهای روحی و روانی بانوان توجه بیشتری شود و این موضوع در برنامه ریزی های مدیریت شهری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر گرگان پیشنهاد اجرای برنامه پیاده روی برای بانوان شاغل در شورای اسلامی شهر و شهرداری در نیم ساعت اول وقت اداری ، پیگیری ایجاد مجتمع فرهنگی و ورزشی ویژه بانوان  مورد تاکید قرار دادو از بررسی و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از پارک بانوان موجود به منظور بهره برداری بیشتر بانوان شهر در این کمیسیون خبر داد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار