معاون اجرای احکام کیفری دادسرای مرکز استان:

معاون اجرای احکام کیفری دادسرای مرکز استان در خصوص زیارت گفت در زمان حاضر ۲۰۰ فقره حکم قلع و قمع در بخش منابع طبیعی استان وجود دارد که ۱۰۰ فقره آن در زیارت بوده و تا پایان سال جاری به طور قطع اجرایی می شود.

احکام قلع و قمع زیارت تا پایان سال جاری به طور قطع اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، مهدی رزاق نژاد اظهار کرد : بخشی از بناهای احداثی علاوه بر اینکه در فارغ از بافت مسکونی و در اراضی ملی احاث شده است در مناطق پرخطر مانند بستررودخانه و شیب های زیاد احداث شده که مخاطرات جانی بیشماری را پی دارد.

وی تاکید کرد که دستگا قضایی در برخورد با دست اندازان و متجاوزیان به اراضی ملی مسامحه نخواهد داشت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار