دومین مجمع مشورتی نظام مسائل گلستان با حضور مسئولان مربوطه در گرگان شکل گرفت.

تشکیل دومین مجمع مشورتی نظام مسائل گلستان در گرگان

حمزه صفربیگی، دبیر کل مجمع مشورتی نظام مسائل کشور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری گلستان24، گفت: مجمع مشورتی نظام مسائل کشور در جهت تحقق بیانیه گام دوم شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این مجمع مکانیزمی تعریف شد که مطالبه گری به صورت هوشمندانه و دائم انجام شود، افزود: سعی است با حضور متخصصان و مسئولان متعهد در استان ها و شهرستان ها مشکلات منطقه به مسئولان مربوطه کشور انتقال داده شود.

صفربیگی با بیان اینکه مجمع مشورتی در کشور کار خود را از اسفند 99 آغاز کرد، اظهارکرد: اکنون دبیران کارگروه‌های ده گانه  استان گلستان تعیین و در حال شناسایی دبیران کارگروههای  شهرستانی هستیم.

وی افزود: هر کدام از مدیران و مسئولان استان بازوی مشورتی ما خواهند بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار