سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی:

سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: تقریب بین مذاهب و وحدت اسلامی را از جمله فرامین الهی هستند.

تقریب و وحدت اسلامی از فرامین الهی است

به گزارش خبرنگارگلستان 24، دکتر بیارجمندی در آستانه هفته وحدت و در دیدار با معاون استاندار در گنبد کاووس با اشاره به فعالیت های فرمانداری گنبد کاووس در مقابله هوشمندانه و فکورانه با تحرکات تبلیغاتی دشمنان علیه این سرمایه اجتماعی حیاتی در فضای مجازی،از رویکرد و اولویت اصلی فرماندار گنبد کاووس در عرصه تقریب بین مذاهب و وحدت اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

وی با تبریک هفته وحدت ،تقریب بین مذاهب و وحدت اسلامی را از جمله فرامین الهی دانست و با اشاره به اهمیت و ضرورت آنها از این مسئولیت خطیر در این شهر با آن ریشه های تاریخی و تمدنی بعنوان فرماندار تقریب و وحدت اسلامی یاد کرد.

در ادامه کریمی فرماندار ویژه گنبد کاووس تقریب و وحدت اسلامی را اولویت اصلی در فرمانداری و این شهر دانست و تاکید کرد که با وجود همین تقریب و وحدت است که اداره امور در تمامی بخش ها ممکن و استمرار دارد.

یو در پایان با ابراز خرسندی از ابلاغ مجوز قطعی دانشگاه مذاهب اسلامی در شهر گنبد،این مهم را خواست و مطالبه مسئولان و علمای تشیع و اهل سنت منطقه دانست و بر تداوم حمایت از این دانشگاه تاکید ورزید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار