دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر گلستان:

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان گلستان : ظرفیت موجود در آموزش و پرورش یک بستر مناسب برای ترویج فرهنگ ناب امر به معروف است.

آموزش و پرورش یک بستر مناسب برای ترویج فرهنگ امر به معروف است

به گزارش گلستان 24، یاسر قزوهی در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آموزش و پرورش گلستان، اظهار کرد: راه اندازی کتابخانه تخصصی امر به معروف و همچنین آموزش و ترویج امر به معروف و نهی از منکر به دانش آموزان از جمله بندهای مهم این تفاهم نامه است.

وی گفت: آموزش و پرورش در بازرسی های صورت گرفته رتبه اول دستگاه ها را داشته است که نشان از همکاری بالای این مجموعه با ستاد امر به معروف دارد و همین امر باعث شد تا روابط گسترده تر شود.

دبیر ستاد افزود: هدف ما توسعه و ترویج فرهنگ امر به معروف است و ظرفیت بالای موجود در آموزش و پرورش چه از لحاظ اداری و چه ارتباط با دانش آموزان این فرصت را بوجود آورد تا فرهنگ ناب امر به معروف را بیشتر و بهتر معرفی کنیم.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: ما درگیر جنگ نرم هستیم که مجموعه دانش آموزان با این موضوع مواجه اند. همواره سعی شده است تا منکرها را نهی کنیم اما باید تلاش کرد تا معروف های زیبای دین را به نوجوانان و جوانان بیشتر ترویج دهیم.

گوهری راد افزود: آموزش و پرورش بستر بزرگی است که از جهات مختلف می شود از آن استفاده کرد، هر دانش آموز می تواند آمر به معروفات زیبای دین باشد که نیاز داریم فرهنگ سازی مناسب صورت گیرد، معرفی و انتقال امر به معروف از زبان هر دانش آموز به دانش آموز دیگر قطعا تاثیرگذارتر خواهد بود که در نهاد آنها اثربخش است.

وی گفت: در دین ما مصداق های فراوانی در باب ترویج معروف وجود دارد که می توان از آنها برای اشاعه فرهنگ امر به معروف استفاده کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار