استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: بر اساس اعلام گزارش ستاد ملی کرونا و ستاد استانی، در سطح ملی تعداد استان های قرمز رو به افزایش است و آبی رو به کاهش است و این یک هشدار است.

تعداد استان های قرمز رو به افزایش است

به گزارش گلستان 24، علی محمد زنگانه ظهر امروز در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد: با توجه به گزارش اعلام شده، وضعیت استان گلستان در وضعیت ایستا قرار دارد.

وی با بیان اینکه 7 شهرستان در وضعیت آبی و بقیه شهرستان ها در وضعیت زرد قرار دارند، افزود: این مسئله موید این است که باید مراقبت های مان را تشدید کنیم و افرادی که واکسیناسیون انجام ندادند حتما برای واکسیناسیون مرجعه کنند و کسانی هم  نوبت دوم شان می رسد مراجعه کنند.

زنگانه ادامه داد: وضعیت استان از لحاظ نوبت دوم بالای 40 درصد است و از مردم استان تقاضا می شود که پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و زدن ماسک را مدنظر قرار دهند.

وی گفت: مشاغل و صنوفی که شانس انتقال ویروس در آنها بیشتر است نیز مشتریان شان را دعوت به رعایت پپروتکل ها کنند و هم شهروندان نیز پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

استاندار گلستان افزود: با رعایت پروتکل ها امکان کنترل و مراقبت از خطر احتمالی پیک ششم بیشتر می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار