رئیس حوزه قضایی مراوه تپه:

رئیس حوزه قضایی مراوه تپه از اجرای ۷۸ حکم خلع ید با رای دادگاه های این شهرستان خبر داد.

اجرای ۷۸ حکم خلع ید با رای دادگاه های مراوتپه

به گزارش پایگاه خبری گلستان24، سیدمهدی هاشمی، رئیس حوزه قضایی مراوه تپه از اجرای ۷۸ حکم خلع ید با رای دادگاه های این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این آرا ،  ۱۹۵ هکتار جنگل و مرتع این شهرستان از متجاوزان خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده شد .

هاشمی با اشاره به این که ۲۵ درصد از مراتع و  ۱۰ درصد از جنگل های استان گلستان در شهرستان مراوه تپه قرار  دارد افزود: برای حفظ این عرصه ها ،  پرونده های دست اندازان و متجاوزان به این عرصه ها، خارج از نوبت و با سرعت و دقت در دادگاه های این شهرستان رسیدگی می شود.

رئیس حوزه قضایی مراوه تپه گفت : برخورد ما با کسانی که در این شهرستان به زمین خواری ، تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی  اقدام کنند ، قاطعانه خواهد بود .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار