رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات شورا گرگان:

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات شورا گرگان گفت: بیش از ۱۰۰روز از دوره فعالیت این شورا در حال گذر است و هنوز برنامه ریزی برای اینکه چه اهدافی را باید دنبال کرد صورت نگرفته است.

پس از فعالیت 100 روزه شورا تاکنون برنامه مدونی طراحی نشده است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان 24، زهرا نورا، رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات و رئیس کمیسیون بانوان و خانواده در بیست و هشتمین صحن علنی شورای اسلامی شهر گرگان در نطق پیش از دستور خود گفت:عضویت در شورا و به دست گرفتن افسار خدمت و زبان گویای مردم شدن با بررسی و شناخت کاستی ها و محرومیت ها و انعکاس پیگیری جهت رفع مشکلات آنان مسئولیت بسیار سنگینی است.

وی افزود: شهر گرگان طبق تفکیک و تقسیم‌ بندی دارای سه منطقه،شش ناحیه‌ و ۴سازمان و در نهایت ۹۴محله است که به لحاظ فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از تفاوت های بسیار زیادی برخوردار است. تدوین یک برنامه ی خوب و یکسان برای تمامی محلات شهر گرگان قطعاً نمیتواند گره گشا و اثرگذار باشد و باید با توجه به بافت فرهنگی و مکانی شهروندان گرگان مدلهای مختلفی را جهت تأمین نیازها و مطالبات مردم تدوین و اجرای کرد.

نورا ادامه داد: اکنون بیش از ۱۰۰روز از دوره فعالیت این شورا در حال گذر است و ما هنوز برنامه ریزی برای اینکه چه اهدافی را می‌خواهیم دنبال کنیم نداشته و برنامه‌ریزی نکرده ایم و لازمه ی برنامه‌ریزی داشتن برنامه ی مدون است که البته وظیفه تک تک ما اعضای شورا و در راسش رئیس شورای اسلامی است.

وی ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و تکمیل پروژه های جاری و جدید شهرداری را از  چالش های اساسی پیش روی دانست و گفت:  باید به صورت دقیق و جدی در این موضوعات ورود پیدا کرد که ضمن اتمام آنها با کمک کمیسیون عمران و فرهنگی اجتماعی با در نظر گرفتن پیوست های اجتماعی برای رفاه شهروندان گام برداریم.

وی با اشاره به  اینکه پارک بانوان  هم مانند دیگر طرح ها پروژه خوبی است ولی نیازمند پیوست اجتماعی و بازنگری جدی است تا به نحوه شایسته مورد بهره برداری شهروندان و بخصوص بانوان قرارگیرد ویا المان میدان بسیج که میلیارد ها تومان برای آنها هزینه شده ولی درآمدی برای شهرداری ایجاد نکرده است، یادآورشد: همه این ها نیاز به برنامه ریزی مالی دارد و نباید به دلیل نبودن اعتبار در مدت زمان تعیین شده انجام نشود و یا مشمول زمان شود چراکه این موضوع باعث عدم رضایت شهروندان می شود.

نورا گفت: نباید فراموش کرد هر میزان مشکلات مالی جاری و روزمره ما بیشتر شود درآمد ما ثابت خواهد ماند و همین امر آفتی برای مانع توسعه یافتگی خواهد بود.

وی ادامه داد: وظیفه ی نظارتی ما در شورا همراه شهردار ایجاد برنامه زمانبندی برای حل مشکلات باید باشد و در این راستا از ظرفیت نخبگان به جهت مشورت باید استفاده کرد تا مسیر کوتاه تر شود.

وی گفت: لزوم پویایی و رشد شهری داشتن نقشه راه اقتصادی در جهت ایجاد درآمد پایدار است و اگر این امر صورت نگیرد قطعا اهداف عمرانی و آبادانی در شهر محقق نخواهد شد، باید تک تک پروژه‌ها آنالیز شود.

 

   

 

ارسال نظر

آخرین اخبار