رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد:

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاداسلامی گفت: از ویژگی های دانشجو در گام دوم انقلاب، احساس مسئولیت نسبت به دولت، انقلاب و جامعه و نسبت به همه محورهایی است که زمینه ساز تحقق انقلاب شده اند.

احساس مسئولیت نسبت به انقلاب از ویژگی های دانشجو است

به گزارش گلستان 24، سید محمود هاشمی شامگاه سه شنبه در همایش روز دانشجوی در گلستان، اظهارکرد: جنبش دانشجویی و نهضت دانشجویی در زمان انقلاب در کنار روحانیت نقش آفرینی می کردند.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه استکبار ستیزی، بصیرت و بینش از خصایص دانشجویان انقلابی است، گفت: این دانشجویان بصیر و آگاه بوده و همه چیز را رصد و به موقع واکنش نشان می‌دهند.

وی بیان کرد: صحبت از گام اول انقلاب که می شود یاد مقاومت، پیشرفت، استقامت، خودباوری و جنگ خواهیم افتاد که آنرا دانشجویان، جوانان و نخبگان اداره کردند و زمینه ساز گام دوم انقلاب بودند.

هاشمی گفت: از دیگر ویژگی های دانشجو در گام دوم انقلاب، احساس مسئولیت نه نسبت به خود و اطرافیان بلکه نسبت به دولت، انقلاب و جامعه و نسبت به همه محورهایی که زمینه ساز تحقق انقلاب اسلامی شده است.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دومین فاکتور دفاع از آرمان های انقلاب است و دانشجو دفاع از آرمان های انقلاب را باید سرلوحه کار خود در گام دوم انقلاب قرار بدهد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار