مدیر کل بیمه سلامت گلستان:

مدیر کل بیمه سلامت استان گلستان از پوشش بیمه درمانی مادران باردار فاقد بیمه درمانی خبر داد.

پوشش بیمه مادران فاقد بیمه و زوجین نابارور در گلستان

به گزارش گلستان 24، سید محمد حسینی اظهار کرد: در راستای  سیاست های کلی نظام افزایش جمیت و حمایت از خانواده هایی که مشتاق فرزند آوری هستند،  بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه  زنان باردار  از زمان شروع بارداری تا پایان دوران شیر دهی  به مدت ۲ سال و فرزندان آنها تا ۵ سالگی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند و می توانند از خدمات مراکز دولتی با تعرفه های بیمه سلامت بهره مند شوند و بعد از اتمام دوران بارداری مادر و ۵ سالگی کودک آزمون ارزیابی وسع انجام می شود.

مدیر کل بیمه سلامت گلستان افزود: کلیه زوجین نابارور نیز تا پایان سن ۴۹ سالگی از خدمات درمان ناباروری در همه بخش ها اعم از ویزیت ، دارو، تجهیزات ، آزماش ها، تصویر برداری و خدمات تخصصی تا ۳ دوره با پوشش ۹۰ درصدی سازمان بیمه سلامت ایران برخوردار خواهند شد.

سید محمد حسینی تاکید کرد : بیمه شدگان صندوق های روستایی و بیمه سلامت همگانی که به صورت رایگان تحت پوشش قراردارند ،نیازی به استفاده از سیستم نظام ارجاع برای بهره مندی از خدمات ناباروری ندارند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار