سرپرست بهزیستی گلستان:

سرپرست بهزیستی گلستان از فراهم شدن غربالگری ناشنوایان برای نخستین بار گلستان خبر داد.


فراهم شدن غربالگری ناشنوایان در بهزیستی گلستان

به گزارش خبرنگار گلستان 24، عارف کیائی اظهار کرد: با خرید دستگاه ویژه شنوایی سنجی ، غربالگری ناشنوایان در بهزیستی گلستان فراهم شد.

وی افزود: دستگاه ویژه سنجش شنوایی (ABR) با قابلیت‌های بسیار بالا با هزینه بیش از سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال توسط معاونت امور توانبخشی بهزیستی گلستان تهیه شد.

کیائی گفت: کارشناس شنوایی سنجی در بهزیستی شهرستان گرگان همه روزه در ساعات کار اداری آماده ارائه خدمات به مراجعان است.

وی افزود: دو کاربرد بسیار مفید این دستگاه شامل بررسی میزان کم شنوایی و بررسی محل تومور یا هر گونه ضایعه عصبی در نوزادان، کودکان و بزرگسالان دارای معلولیت است.

کیایی یکی دیگر از قابلیت‌های این دستگاه را امکان غربالگری و شناسایی افرادی که مشکل شنوایی ندارند، اما برای بهره مندی از خدمات، تمارض به ناشنوایی می‌کنند دانست.

وی افزود: در سال‌های قبل، مراجعان به کمیسیون‌های تشخیص و تعیین نوع معلولیت بهزیستی در صورت مشخص نشدن نوع و شدت معلولیت شنوایی از طریق دستگاه‌ها و تست‌های معمول شنوایی سنجی موجود در معاونت توانبخشی، مجبور به مراجعه به بخش‌های غیردولتی و پرداخت هزینه می‌شدند.

کیایی افزود: با توجه به اهمیت تشخیص کم شنوایی در نوزادان قبل از سه ماهگی و نیز شروع توانبخشی شنوایی قبل از شش ماهگی و تاثیر آن در بهبود رشد گفتار و زبان، بکارگیری این دستگاه در نوزادان سبب کاهش میزان و شدت کم شنوایی و جلوگیری از عوارض آن خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار