جانشین مرزبانی استان گلستان:

جانشین مرزبانی استان گلستان کفت: پرسنل مرزبانی گلستان جزو اهدا کنندگان مستمر خون هستند و این اهدا در زمان نردیک شدن به محرم حسینی بیشتر می شود.

 پرسنل مرزبانی گلستان جزو اهدا کنندگان مستمر خون هستند

به گزارش خبرنگار گلستان 24، سرهنگ احمدعلی شهمرادی اظهار کرد: پرسنل مرزبانی استان گلستان به مناسبت نزدیک شدن به ایام محرم حسینی (ع) و برای نجات جان بیماران به صف داوطلبان اهدای خون وپویش ایثارحسینی ، پیوستند.

وی افزود: کارکنان مرزبانی با حس نوعدوستی و به مناسبت نزدیک شدن به ایام محرم حسینی و همچنین نیاز کنونی بیماران عزیز به خون به این امر خداپسندانه می پردازند.

گفتنی است که پرسنل مرزبانی استان جزء اهداکنندگان مستمر خون بوده و سالیانه و به مناسبت‌های مختلف چندین نوبت مبادرت به اهدای خون جهت نیازمندان به این ماده حیاتی می‌کنند.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار