دادستان گرگان تأکید کرد؛

دادستان مرکز گلستان گفت: برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف مراتع واقع در بافت و حریم روستاهای گلستان دستگاه‌های متولی باید با نظارت‌های موثر وضعیت این مراتع را تثبیت کنند.

تعیین تکلیف مراتع و اراضی ملی روستاهای گلستان

به گزارش گلستان 24، محمود اسپانلو، در بازدید از روستاهای گرگان اظهارکرد: به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف مراتع واقع در بافت و حریم روستاهای استان دستگاه‌های متولی باید با اعمال نظارت‌های موثر وضعیت این مراتع را تثبیت و از تصرف اراضی ملی جلوگیری کنند.

دادستان گرگان گفت: زمین‌های منابع طبیعی در حریم و بافت روستاهای استان که به بنیاد مسکن تحویل شده‌اند، هنوز حدنگاری نشده و همین موضوع، بستر برای دست اندازی و تجاوز به این زمین‌ها را فراهم کرده است.

اسپانلو افزود: در بازدید از این روستاها، بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان مکلف شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای تعیین تکلیف و سنددار کردن این زمین‌ها، اقدام و نتیجه را به دادستانی اعلام کنند.

وی ادامه داد: برای خلع ید زمین‌های ملی هم که تصرف شده است باید بنیاد مسکن در محاکم طرح دعوی کند و ما نیز در دستگاه قضایی استان رسیدگی به این پرونده را تسریع می‌کنیم.

دادستان مرکز گلستان با اشاره به اینکه در بازدید امروز مشخص شد دستگاه‌های متولی در حفاظت از مراتع ملی واقع در حریم روستاها کوتاهی‌های زیادی مرتکب شده‌اند، افزود: این کوتاهی‌ها سبب دست اندازی غیرمجاز به مساحت زیادی از این مراتع، شده است که باید فوری تعیین تکلیف شود.

اسپانلو تاکید کرد: مدیرانی که با ترک فعل، سبب این وضعیت شده‌اند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار