وزارت اطلاعات در خصوص موضوع بدحالی برخی دانش آموزان تعدادی از مدارس کشور بیانیه ای صادر کرد.

بیانیه وزارت اطلاعات در خصوص موضوع بدحالی برخی دانش آموزان تعدادی از مدارس کشور

به گزارش گلستان 24، مأمورین این وزارتخانه از نخستین اتفاقات روی داده در شهر قم وارد شده و تحقیقات لازم را آغاز کرده و همین بررسی‌ها، مبنای ورود برخی دیگر از دستگاه‌های مرتبط به موضوع شدند.

عدم امکان تعمیم علمی موارد مکشوفه به کل موارد گزارش شده، موجب تأمل در اطلاع رسانی تا وصول نتایج متقن و قابل تعمیم به سایر موارد شد.

وزارت اطلاعات، به دنبال دستورات رهبر انقلاب و در پاسخ به مطالبه به‌حق اولیای گرامی دانش آموزان معزز و سایر اقشار و آحاد ملت شریف ایران اطمینان می دهند تا حصول نتیجه‌ قاطع و نهایی ادامه خواهند داد.

از ملت فهیم ایران و بویژه از اولیای دانش آموزان عزیز استدعا دارد که به شایعات رسانه‌های بدسابقه‌ بیگانه و فضای مجازی که با هدف برهم زدن امنیت روانی جامعه تولید و منتشر می شوند، توجه ننمایند و اخبار تایید شده در این خصوص را صرفاً از مراجع رسمی کشور دنبال کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار