سرپل شبکه تروریستی شبکه تروریستی تلویزیون اینترنشنال در شهرستان گالیکش استان گلستان توسط نهادهای امنیتی شناسایی و بازداشت شد.

دستگیری سرپل شبکه تروریستی اینترنشنال در شرق گلستان

به گزارش گلستان 24، به نقل از اطلاعات گلستان، یکی از مرتبطان اصلی شبکه تروریستی اینترنشنال در شهرستان گالیکش استان گلستان توسط مأمورین دستگاه‌های امنیتی شناسایی و بازداشت شد.

این فرد دستگیر شده، مأمور جمع آوری، تولید و ارسال اخبار مخدوش و جعلی از استان گلستان بویژه شهرستان گالیکش بود.

این فرد، سابقه همکاری نزدیک با شبکه تروریستی تلویزیونی اینترنشنال دارد و در زمان اغتشاشات پاییز گذشته با هدف ایجاد آشوب و گسترش اغتشاشات در شبکه‌های اجتماعی بشدت فعال بود.

این متهم از سوی شبکه یاد شده، مأموریت خط دهی به یکی از اشخاص مورد توجه رسانه‌ی تروریستی را عهده دار بوده است.

در غائله بدحالی دانش اموزان هم، نامبرده همراستا با پروژه القایی دشمنان در اتهام زنی مغرضانه به نظام مستقیماً نقش آفرینی کرده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار