اولین دستگاه پیشرفته آندوسونوگرافی با هزینه ۴۰ میلیارد ریال خریداری و وارد گلستان شد.

ورود اولین دستگاه پیشرفته آندوسونوگرافی به گلستان

به گزارش خبرنگار گلستان 24، دکتر سعید گلفیروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: با دستگاه آندوسونوگرافی یکی از بهترین روش ها برای تشخیص اختلالات دستگاه گوارش انجام می شود که از تلفیق دو بخش تصویری آندوسکوپی و سونوگرافی است.

او افزود : این دستگاه بزودی در مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان راه اندازی خواهد شد.

گلفیروزی گفت : سونوگرافی یک روش اختصاصی به منظور بررسی پوشش دیواره دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی است که برای تشخیص توده ها با استفاده از عکسبرداری و تشخیص ماهیت توده یا کیست از طریق نمونه برداری (بیوپسی) استفاده می شود و تصاویری از اندام های مجرای گوارش از قبیل مجرای صفراوی و پانکراس را ثبت می کند. 

او افزود : با توجه به اینکه در حال حاضر بیماری های گوارش و به خصوص سرطان مری و معده در استان گلستان بسیار شایع است، بهره برداری از این دستگاه کمک زیادی در تشخیص و درمان به موقع بیماران می کند.

ارسال نظر

آخرین اخبار