واگذاری آموزش پزشکی به وزارت علوم بعد از اظهارات معاون‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت، یکبار دیگر مطرح شده است.

صوت/ درگیری‌های چندباره وزارت علوم و وزارت بهداشت بر سر آموزش پزشکی

به گزارش گلستان 24 ؛برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع شروع مجدد بحث آموزش پزشکی، بین وزارت علوم و وزارت بهداشت، پرداخته است.

پس از اظهارات معاون‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت، موضوع  واگذاری آموزش پزشکی به وزارت علوم یکبار دیگر مطرح شده است.

به گفته وزارت علوم، در صورتی که آموزش پزشکی به این وزارت خانه الحاق شود، برخی از مشکلات موجود در آموزش و پژوهش پزشکی رفع خواهد شد.

درگیری‌های چندباره وزارت علوم و وزارت بهداشت بر سر آموزش پزشکی + صوت

ارسال نظر

آخرین اخبار