چند عکسنوشت زیبا در خصوص انتخابات

 عکس/جامعه ای اصلاح می شود که افراد سالم بر آن حاکم باشند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از سراج24، 

bbcb171e08273ca91d87f55e664e525d

photo_2021-06-03_17-25-00

photo_2021-06-03_17-25-05

photo_2021-06-03_17-25-09

photo_2021-06-03_17-25-12

photo_2021-06-03_17-25-16

photo_2021-06-03_17-25-19

photo_2021-06-03_17-25-23

photo_2021-06-03_17-25-27

photo_2021-06-03_17-25-31

photo_2021-06-03_17-25-35

photo_2021-06-03_17-25-38

photo_2021-06-03_17-25-43

photo_2021-06-03_17-25-46

photo_2021-06-03_17-25-50

photo_2021-06-03_17-25-54

photo_2021-06-03_17-25-58

photo_2021-06-03_17-26-02

photo_2021-06-03_17-26-06

photo_2021-06-03_17-26-10

photo_2021-06-03_17-26-20

photo_2021-06-03_17-26-23

photo_2021-06-03_17-26-34

photo_2021-06-03_17-26-38

photo_2021-06-03_17-26-44

photo_2021-06-03_17-26-49

ارسال نظر

آخرین اخبار