عربستان با اتحاد با آمریکا و یهودی های آدم کش و به پشتوانه آنها کمی دچار توهم شده و با وجود اینکه هنوز در باتلاق جنگ با یمن گیر کرده است، وعده حمله به ایران را آشکارا اعلام می کند

آب که سر بالا رفت قورباغه عربستانی هم ابوعطا می خواند!

به گزارش گلستان 24، وقتی دولتی در برابر تحریم ها با تاکتیک لبخند به سراغ باعث و بانی تحریم برود و اظهار عجز از تحریم ها بکند قطعاً دشمنش گستاخ تر از قبل خواهد شد. چرا که نتیجه فشار و تحریم را دریافت کرد.

عربستان و آمریکا

و وقتی دولتی در طول چهار سال جواب دندان شکنی در برابر  توهین ها و تجاوزها و کشتار هموطنانش در خارج از مرزها نداد، باز هم دشمنش را گستاخ کرده است. همه اینها باعث این می شود تا خیلی ها خیال باطل تهدید و حمله را مرور کنند.

ولی عهد عربستان بن سلمان  : ایران را میدان جنگ می کنیم!

وقتی در فاجعه منا عربستان جواب دندان شکنی از سوی مسئولین وقت وزارت خارجه ایران و رئیس جمهور دریافت نکردند پر رویی سر تا پایشان را فراگرفت و خیال کردند که در حد و اندازه ایران هستند و با گستاخی تمام ایران را تهدید نظامی کردند!

عربستان با اتحاد با آمریکا و یهودی های آدم کش و به پشتوانه آنها کمی دچار توهم شده و با وجود اینکه هنوز در باتلاق جنگ با یمن گیر کرده است، وعده حمله به ایران را آشکارا اعلام می کند.

در اینکه عربستان حتی اگر با متحدانش هم به ایران حمله کند نخواهد توانست ذره ای پیشروی کند هیچ شکی وجود ندارد، اما اینکه چطور این کشور به خود جرات داده تا چنین حرفی بزند جای بسی تامل است.

عربستان و آمریکا (2)

آیا کوتاه آمدن در برابر دشمن و لبخند زدن و تقاضای صلح و دوستی می توانیم سایه جنگ را از کشور دور کنیم؟ آیا خواهیم توانست با اعطا نمودن هر آنچه دشمن می خواهد آنها را تبدیل به دوستانمان کنیم؟

داستان عربستان داستان همان قورباغه ایست که وقتی آمریکا و تسلیحات آمریکایی را دید به خود غره شد و عرصه را برای خود فراخ دید و شروع به خواندن ابوعطا کرد.

انتهای خبر/

ارسال نظر

آخرین اخبار