دولت روحانی با پول های چاپ شده چه کرد؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق مهدی مهرپور در توئیتی نوشت: از ابتدای دولت حسن روحانی تا الان ۳۵۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده که ۹ برابر پولی هست که دولت دهم برای ساخت مسکن مهر چاپ کرد و با آن ۲ میلیون واحد مسکن مهر برای مردم ساخت. یادتان هست مسکن مهرها را؟ این دولت با این چاپ پولها چه کرد؟

3128903

ارسال نظر

آخرین اخبار