روایت جبرائیلی از رابطه معکوس سازش با آرمان فلسطین

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق سید یاسر جبرائیلی در توئیتی نوشت: در تاریخ مقاومت فلسطین، یک رابطه معکوس میان سازش حکام عرب با صهیونیسم و پیشبرد آرمان فلسطین وجود دارد. صهیونیست‌ها پس از کمپ دیوید انتظار تثبیت رژیم اشغالگر را داشتند، اما روز به روز تضعیف شدند. سازش حکام عرب خلیج فارس نیز تابع همان الگو و آغازی است بر پایان اسرائیل.

3131280

ارسال نظر

آخرین اخبار