گرانی و قطع برق برای کاهش مشارکت مردم!

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق امین توکلی در توئیتی نوشت: مهمترین دلیل کاهش مشارکت پس از کرونا در اکثر پژوهش های علمی، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است. گرانی ها و قطع برق و... این روزها این گمانه را تقویت می کند که دست هایی به دنبال مهندسی افکار عمومی و کاهش مشارکت مردم و دادن آدرس غلط هستند.

3151347

ارسال نظر

آخرین اخبار