خوزستان نمونه واضح از نگاه روحانی و همفکراش

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق محمد میرزایی در توئیتی نوشت: مشکلات خوزستان نمونه‌ای واضح از نگاه روحانی و همفکرانش در اداره کشوره.

مدیریت پیر و منفعت طلب، بدون توجه به نیازهای مردم، همراه با اقدامات رسانه‌ای برای گم شدن نقششون در خرابی‌ها.

نتیجه حضور این افراد در قدرت، ادامه یافتن دردهای مردمیه که روحانی همواره لیستی از وعده‌ها براشون داشت!

3205564

ارسال نظر

آخرین اخبار