بگو مگوی رئیس شورای شهر تهران و «سالاری» از اعضای این شورا، به قهر تعدادی از اعضا و ترک صحن از سوی معترضان انجامید.

فیلم/بگو مگوی هاشمی و قهر اعضای شورای شهر تهران

به گزارش گلستان24؛ اعتراض این اعضا به نحوه اداره جلسات شورا از سوی هاشمی بود و آنها این نحوه اداره را «سنتی» خواندند.

ارسال نظر

آخرین اخبار