رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ورود سریع و قاطع به موضوع جرایم خشن همواره در اولویت دستگاه قضایی استان است و دادستان ها ماموریت دارند رسیدگی به این پرونده ها را به صورت ویژه در اولویت قرار دهند و به این مجرمان رحم نکنند.

جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی / دادستانها به مجرمان خشن رحم نکنند

به گزارش گلستان 24، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ورود سریع و قاطع به موضوع جرایم خشن همواره در اولویت دستگاه قضایی استان است و دادستان ها ماموریت دارند  رسیدگی به این پرونده ها را به صورت ویژه در اولویت قرار دهند و به این مجرمان رحم نکنند.

هادی هاشمیان از نیروی انتظامی هم خواست:  در جرایم مشهود و خشن ، سریع و قاطع  ورود  و عوامل ناامنی و ایجاد تشویش در جامعه را دستگیر کنند.

این  مقام ارشد قضایی استان گفت:  رسیدگی به پرونده تبر به دستان قرن آباد در دادسرای گرگان به پایان رسیده است  و به محض اعلام گزارش پزشکی قانونی، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای صدور رای به دادگاه فرستاده  می شود .

هاشمیان ادامه داد : در پرونده دوم تبرکشی هم متهمان شناسایی و دستورهای لازم به نیروی انتظامی برای دستگیری متهمان صادر شده است.

 این مقام ارشد قضایی استان گفت: وقوع چند حادثه مشابه در فاصله زمانی کوتاه ،نشان می دهد نیازمند ورود فوری و هدفمند دستگاه های فرهنگی برای آموزش و فرهنگ سازی به افراد هستیم.

هاشمیان گفت: این که افراد  بر سر کم اهمیت ترین مسائل ، خشن ترین راه برخورد را انتخاب می کننند از کاهش آستانه تحمل و ناتوانی در حل مسائل و گفتگو ست و نیاز به آموزش مهارت های رفتاری را یادآور می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار