دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان:

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان، بر ساماندهی معتادین متجاهر و کنترل مبادی ورودی و خروجی استان تاکید کرد.

ضرورت ساماندهی معتادین متجاهر و کنترل مبادی ورودی و خروجی استان

به گزارش خبرنگار گلستان24، محمود روحانی فر در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر شهرستان آزادشهر، اظهار کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۱تن کشفیات مواد مخدر داشتیم و کنترل مبادی ورودی و خروجی استان را در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر بسیار مهم و ضروری است.

وی افزود: ساماندهی معتادان متجاهر نیز از دیگر برنامه های مهم این ستاد در امر پیشگیری است که با جدیت دنبال می شود.

در ادامه حمیدرضا ملک حسینی فرماندار آزادشهر از رشد ۱۲۸درصدی کشفیات مواد مخدر در این شهرستات نسبت به مشابه سال قبل خبر داد و افزود:: در زمینه دستگیری معتادین متجاهر هم رشد ۲۲درصدی نسبت به سال گذشته داشته ایم.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار