سرپرست شهرداری گرگان عنوان کرد

سرپرست شهرداری گرگان گفت: هشت هزار و ۹۹۴ واکسن در اختیار شهرداری گرگان قرار گرفته تا نسبت به واکسیناسیون رانندگان و کارکنان و خدمات شهری و غیره اقدام کند.

واکسیناسیون رانندگان تاکسی و کارکنان خدمات شهری در گرگان

به گزارش خبرنگار گلستان 24، مجید سعیدی اظهار کرد: در روزهای اخیر هشت هزار و 994  واکسن در  اختیار شهرداری گرگان قرار گرفته تا نسبت به واکسیناسیون رانندگان و کارکنان و خدمات شهری و غیره اقدام کنند.

سرپرست شهرداری گرگان  ادامه داد: هیچ فوتی در شهرداری به دلیل کرونا با حجم زیاد کارکنان نداشتیم.

سعیدی بیان کرد: از میزان واکسن کرونا که در اختیار شهرداری گرگان قرار گرفته 117 دوز در اختیار آتش نشانی، 160 دوز در اختیار نیروهای خدمات شهری، 100 دوز در اختیار کارکنان شهرداری قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین رانندگان استیجاری 130 دوز، رانندگان تاکسی سه هزار و 843 دوز، راننده اتوبوس درون شهری 902 دوز، رانندگان اتوبوس درون شهری کارکنان 140 دوز، رانندگان آژانس ها یک هزار و 312 دوز اختصاص یافته است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: یک هزار و 210 دوز در اختیار رانندگان سرویس مدارس، 60 دوز در اختیار رانندگان و کارکنان موتوری، 34 دوز در اختیار جایگاه سی.ان جی، 30 دوز در اختیار ورزشکاران بسکتبال و هفت دوز در اختیار متصدیان سالن قرار گرفته است.

سعیدی ابراز داشت: 311 دوز در اختیار رانندگان وانت تلفنی و 512 دوز در اختیار رانندگان دیزلی درون شهری و 126 دوز در اختیار کارکنان شهرداری قرار گرفته است.

وی متذکر شد: تا روزهای گذشته یک هزار و 879 دوز از این واکسن ها به گروه های هدف در شهرداری تزریق شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار