استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: وضعیت توسعه یک کشور متناسب با وضعیت معلمان آن کشور است و معلمان بر کیفیت زندگی تاثیر مستقیم دارند.

معلمان بر کیفیت زندگی تاثیر مستقیم دارند

به گزارش خبرنگار گلستان 24، هادی حق شناس آیین بازگشایی و استقبال از نو دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد:  معلمان در تربیت دانش آموزان نقش تأثیرگذاری دارند و محصول فعالیت معلمان، دانش آموزان هستند.

وی افزود: دانش آموزان بر اساس تعالیم معلمان عهده مشاغلی در جامعه می شوند و در واقع معلمان نقش تعیین کننده ای در آینده سازی استان و کشور دارند.

حق شناس گفت:  تربیت دانش آموزان پرسشگر و میزان سوالات دانش آموزان از معلمان نشانگر میزان تحولی است که در آموزش و پرورش رقم می خورد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار