نام ۳ عضو هیات علمی دانشگاه‌های گلستان در فهرست دو درصد از دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.

حضور ۳ عضو هیات علمی گلستان در فهرست دانشمندان برتر جهان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان24، قاسم بهلکه و محمد صالح شفیعیان اعضای هیات علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول و سید محمد جواد حسینی کهساری عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلستان، استادانی هستند که بر اساس اطلاعات جدید نمایه استنادی معتبر اسکوپوس (scopus) که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد انجام شد در فهرست دو درصدی دانشمندان برتر دنیا در سال ۲۰۲۱ قرار گرفتند.

این پژوهش، هشت میلیون نفر را در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی کرده است که از این بین صد هزار نفر برتر شدند.

همچنین از بین صد هزار نفر ۲ درصد هم عنوان دانشمند برتر را کسب کردند.

شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی انتشار حداقل پنج مقاله در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد بود.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار