رئیس اداره منطقه حفاظت شده جهان نما:

رئیس اداره منطقه حفاظت شده جهان نما گفت: با هدف مطالعه جمعیت حیات وحش سرشماری پاییزه حیات وحش در منطقه حفاظت شده جهان نما انجام شد.

انجام سرشماری پاییزه منطقه حفاظت شده جهان نما

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان24، نوروز تربتی نژاد، رئیس اداره منطقه حفاظت شده جهان نما گفت: سرشماری پاییزه حیات وحش (قوچ، میش، کل و بز) در منطقه حفاظت شده جهان نما نشان می دهد که جمعیت حیات وحش به علت بهبود حفاظت، مرتع مناسب و کاهش شکار و همکاری مردم در مقابله با شکارچیان در مقایسه با سالهای قبل افزایش یافته و با همکاری دامداران در واکسیناسیون دامهای اهلی تا کنون موردی از طاعون نشخوارکنندگان در حیات وحش مشاهده نشده است.

وی افزود: سرشماری حیات وحش (قوچ، میش، کل و بز) در منطقه حفاظت شده جهان نما، منطقه حفاظت شده هیرکانیا و مناطق آزاد ارتفاعات شاهکوه علیا وسفلی با حضور محیط بانان انجام شد.

وی گفت: این سرشماری که با بسیج محیط بانان اداره منطقه حفاظت شده جهان نما از تاریخ ۲۳آبان شروع شده بود طبق سنوات گذشته در مسیر‌های از قبل تعیین شده با ثبت مشاهدات حیات وحش هدف (کل و بز و قوچ و میش) ۲۵آبان با موفقیت به پایان رسید.

تربتی نژاد افزود:با سرشماری می توان اطلاعات آماری و همچنین وضعیت جمعیتی گونه ها، نرخ زاد و ولد، بقا، مرگ و میر را به دست آورد و بر اساس آن برنامه ریزی مناسبی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای حفاظت از این گونه‌ها داشت.

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار