مدیرکل منابع طبیعی گلستان:

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: برای رفاه حال شهروندان پارک جنگلی النگدره و ناهارخوران در ابتدا به صورت قراردادهای یک ساله تا ۲ ساله به شهرداری گرگان واگذار شد که در نهایت در قالب طرح با توجه به بیلان این واگذاری ۱۵ ساله شد.

پارک النگدره و ناهار خوران برای رفاه حال شهروندان واگذار شد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، عبدالرحیم لطفی با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی نهایت همکاری را در قالب قرارداد با شهرداری داشته است، اظهار کرد: اساس استفاده این پارک ها حفاظت از آنهاست و همچنین برای مدیریت بهینه، طرحی تدوین شده که دخالت در این پارک ها را از حالت طبیعی خارج نکند.

لطفی در خصوص قطع درختان خطرساز در پارک اضافه کرد: با وجود سابقه تلخ در گذشته که متاسفانه چند تن از شهروندان از جمله یک کودک سه ساله جان خود را در برخورد با این درختان از دست داد برای جلوگیری از تکرار این حوادث بر حسب قانون باید این درختان خطر ساز ساماندهی شوند و اداره کل منابع طبیعی هم با توجه به مفاد قرارداد برای جلوگیری از تکرار هرگونه حادثه مشابه برای اجرای آن مهلت تعیین کرد که متاسفانه شهرداری آن را فشار بر این نهاد خطاب کرده است.

لطفی تصریح کرد: در قالب قوانین مربوط به امور قراردادها برای تضمین اجرای مفاد هرگونه قرارداد اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین دولتی این موارد دیده می شود که در قرارداد با شهرداری هم این موضوع مستثنی نیست.

به گفته وی برای بررسی هر چه بهتر نیاز به نشست و بررسی موضوعات است که متاسفانه با توجه به پیگیری ها این موضوع محقق نشده که به یکباره با نامه شهرداری در فضای مجازی نه در اتوماسیون اداری روبرو می شویم نامه ای که در روز جمعه ۱۰ دی ماه تنظیم شده است.

لطفی اضافه کرد: با ارسال یک نامه اینکه شهرداری خود را از هرگونه اتفاق مبرا کند، امکان پذیر نیست و برای تحویل و تحول نهایی نیاز است سیر قانونی طی شود که در صورت عدم توان شهرداری در مدیریت این پارک ها برای حال شهروندان این اداره کل برنامه هایی برای واگذاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی برنامه ریزی خواهد کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار