معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان تاکید کرد؛

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: جزیره ای عمل کردن ممنوع است و استانداری و فرمانداری ها باید همانند نخ تسبیه باشند و دستگاه ها را کنار هم جمع کنند تا برنامه ها با کیفیت بهتری اجرا شود.

جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرائی ممنوع

به گزارش گلستان 24، سیدعلی مهاجر در جلسه ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت های مذهبی اظهار کرد: ظرفیت های قانونی برای فعالیت های فرهنگی وجود دارد ولی به دلیل عدم هماهنگی و کنار هم نبود دستگاه ها نتیجه ملموس رقم نخواهد خورد.

وی افزود: فضای شهر ها و روستاها و مناسب سازی محیط شهری به گونه ای باید باشد که نشان دهنده ی حضور ماه مبارک رمضان باشد.

مهاجر گفت: شرایط استفاده مردم از تفرجگاه ها و فضاهای طبیعی و اماکن مذهبی زیارتی در مناسبت هایی مانند ماه رمضان تسهیل شود.

وی بیان کرد: تمرکز بر مساجد موجود در بازار ها و تقویت آنها موجب کاهش بسیار از مظاهر منکر خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار