محیط بانان گرگانی در پی بررسی یک گزارش مردمی موفق شدند یک قلاده شیر که به صورت غیرمجاز در یکی از باغ های حاشیه جنوبی شهر نگهداری می شد کشف و ضبط کنند.

کشف یک قلاده شیر در جنگل النگدره گرگان توسط محیط بانان

به گزارش گلستان 24، رییس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان روز پنجشنبه با تایید این خبر به ایرنا گفت: این قلاده شیر نر روز گذشته در یکی از باغ ها و مزارع مشجر واقع در منطقه جنگلی النگدره گرگان کشف شد.

محمود شکیبا اظهار کرد: با حکم قضایی شیر مذکور به صورت موقت به اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان منتقل شد.

بر اساس قوانین و مقررات نگهداری هر گونه جانور وحشی مستلزم تحصیل پروانه و مجوز از محیط زیست است و در غیر اینصورت جرم و مستوجب مجازات است.

منابع محلی عنوان کردند که شیر مذکور به علت آن که مدت زمان زیادی توسط مالک یا مالکین تغذیه می شد، خلق و خوی وحشیگری نداشته و رام بود

 

ارسال نظر

آخرین اخبار