مدیرکل محیط زیست گلستان:

مدیرکل محیط زیست استان گلستان گفت: از مجموعه ۳۷۷ پست سازمانی مصوب در حوزه اجرایی داریم که ۶۴ درصد از این پست های سازمانی بلا تصدی هستند و در حال حاضر با ۱۳۴ محیط بان در سطح استان وظایف خود را انجام می دهیم.

فعالیت ۱۳۴ محیط بان  در سطح استان / 64 درصد پست های سازمانی بلا تصدی است

به گزارش گلستان 24، محمدرضا کنعانی پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از محیط بانان استان گلستان اظهار کرد: نحوه فعالیت محیط بانان به گونه ای است که در طول ماه ۱۵ روز کار کار می کنند و در ۱۵ روز دیگر ماه در استراحت هستند، پست های محیط بانی ما در ۵ شبانه روز در نظر گرفته شده است و کار محیط بان نقاطی است که آسفالت تمام شده است.

وی با بیان اینکه به ازای هر هزار هکتار عرصه محیط زیستی یک محیط بان نیاز است، گفت: در حال حاضر ۶۷ محیط بان در طول ۲۴ ساعت فعال هستند و به ازای هر ۳۰ هزار هکتار از مساحت استان یک محیط بان داریم و محیط‌‌بانان ما یک تنه جور ۳۰ محیط‌بان را بر این اساس در سطح استان می‌کشند.

کنعانی بیان کرد: غیرت محیط بانان به کمبودها فائق آمده است و ۵۵ درصد از پایگاه های محیط بانی ما نیازمند تعمیر دارد و  ۶۵ درصد نیز نیازمند تجهیز هستند و میانگین عمر خودروهای ما ۱۲ سال است.

مدیر کل محیط زیست گلستان افزود: با وجود اینکه به ازای هر هزار هکتار عرصه محیط زیستی یک محیط‌بان نیاز است در استان به ازای هر ۳۰ هزار هکتار یک محیط بان داریم و محیط‌‌بانان ما یک تنه جور ۳۰ محیط‌بان را می‌کشند. 

کنعانی ادامه داد: ۵۰ درصد نیروهای سازمانی ما را نیروی اجرایی تشکیل می دهد و در سال های اخیر  در حوزه اجرایی از ظرفیت نیروهای با تحصیلات دانشگاهی استفاده کردیم.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار