معاون وزیر آموزرش و پرورش:

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: ارتقای توانمندی دانش آموزان در عرصه مهارتی، تربیتی، اقتصادی، حرفه ای، علمی، فناورانه و هنری باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

ارتقای توانمندی دانش آموزان بیشتر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش گلستان 24، مهدی کاظمی امروز در نشست با مدیران آموزش و پرورش گلستان، اظهار کرد: دانش آموز باید احساس رضایت و ارزشمندی کند که تقویت این احساس بر عهده معلمان است.

وی افزود: در جامعه امروز همه فعالیت ها در نظام تعلیم و تربیت باید رویکرد تربیتی داشته باشد و معلمان بیش از همیشه به این موضوع مهم توجه کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود:

از زمان شیوع کرونا و با تغییر در رویکرد آموزشی، اختلالات مختلفی در رویکرد تربیتی، آموزشی، رشد اجتماعی، افت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان به وجود آمد که باید تلاش کنیم این نقیصه را جبران کنیم.

وی اظهار داشت: جبران افت یادگیری برای تثبیت یادگیری در دانش آموزان پس از حضوری شدن آموزش مورد توجه است تا پایه و بنیان های یادگیری نسل آینده دچار مشکل نشود.

وی بیان کرد: معلمان باید با روحیه جهادی زمینه اجرای مطلوب آموزش را فراهم کنند تا جبران یادگیری دانش آموز با تاخیر مواجه نشود.

کاظمی توانمندسازی دانش آموزان را یکی از رویکردهای مهم وزارت آموزش و پرورش دانست و افزود: ارتقای توانمندی دانش آموزان در عرصه مهارتی، تربیتی، اقتصادی، حرفه ای، علمی، فناورانه و هنری باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تاکنون خیرین سهم فراوانی در جبران کمبود فضای آموزش کشور نقش داشتند که امیدواریم از این پس تقویت آموزش های مهارتی و احداث هنرستان ها به اولویت خیرین تبدیل شود.

وی اظهار داشت:گلستان ظرفیت خوبی برای توسعه مهارت افزایی در آموزش و پرورش دارد و باید بتواند گام موثری برای رسیدن به این هدف بردارد.

کاظمی گفت: ایجاد انگیزه در معلمان و کیفیت بخشی در مدارس از دیگر اهداف طرح رتبه بندی معلمان است.

وی با تشریح ویژگی‌های سند تحول بنیادین گفت: آموزش و پرورش بر اساس این سند به دنبال رویکرد تعلیم و تربیت چندساحتی است.

کاظمی ادامه داد: بر اساس این سند و در راستای تعلیم و تربیت دانش آموزان ، تحول در ۶ بخش پررنگ کردن محورهای اعتمادی، اعتقادی و سیاسی ضرورت دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار