صحن شورای شهر گرگان؛

اعضای شورای شهر گرگان در صحن علنی به لزوم تهیه لیست اموال و املاک شهرداری تاکید کردند و اعلام کردند که برای بهبود عملکرد در ۶ ماهه دوم سال، لازم است هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری را تحلیل کنیم.

لازم است هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری را تحلیل کنیم

به گزارش گلستان 24، صد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور اعضا، شهردار گرگان و مدیران شهری با دستور بررسی نامه‌ها و لوایح رسیده برگزار شد.

در این جلسه لایحه شهرداری در خصوص صورت جامع هزینه کرد ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، مطرح شد.

حسین رضائیان، مدیر امور مالی شهرداری گرگان در خصوص این لایحه توضیح داد: طبق ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها، صورت درآمد و هزینه سال ۱۴۰۱ باید به اطلاع اعضای شورای شهر و به تصویب آنها و همچنین به انتشار عمومی برسد.

وی افزود: شهرداری طی این مدت ۲۸۷ میلیارد تومان وصول درآمد و ۲۱۳ میلیارد تومان هزینه کرد داشته است.

رضاییان تاکید کرد: معمولاً بیشتر درآمدها مربوط به ۶ ماهه دوم سال است.

حجت مقسم، عضو شورای شهر گرگان پیشنهاد تحلیل درآمدها را ارائه داد و گفت: برای بهبود عملکرد در ۶ ماهه دوم سال، لازم است هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری را تحلیل کنیم.

در ادامه لایحه شهرداری در مورد بیلان و تفریغ سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان در صحن شورا طرح شد.

رضائیان در رابطه با این لایحه هم توضیح داد: بیلان و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان با متمم بودجه هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان که به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان رسیده بود، تهیه شد.

وی بیان کرد: شهرداری گرگان در سال گذشته هزار و ۹۳ میلیارد تومان جذب درآمد داشته و هزار و ۱۹ میلیارد تومان هزینه کرده است.

صد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور اعضا، شهردار گرگان و مدیران شهری با دستور بررسی نامه‌ها و لوایح رسیده برگزار شد.

در این جلسه لایحه شهرداری در خصوص صورت جامع هزینه کرد ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، مطرح شد.

صد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور اعضا، شهردار گرگان و مدیران شهری با دستور بررسی نامه‌ها و لوایح رسیده برگزار شد.

در این جلسه لایحه شهرداری در خصوص صورت جامع هزینه کرد ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، مطرح شد.

حسین رضائیان، مدیر امور مالی شهرداری گرگان در خصوص این لایحه توضیح داد: طبق ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها، صورت درآمد و هزینه سال ۱۴۰۱ باید به اطلاع اعضای شورای شهر و به تصویب آنها و همچنین به انتشار عمومی برسد.

وی افزود: شهرداری طی این مدت ۲۸۷ میلیارد تومان وصول درآمد و ۲۱۳ میلیارد تومان هزینه کرد داشته است.

رضاییان تاکید کرد: معمولاً بیشتر درآمدها مربوط به ۶ ماهه دوم سال است.

حجت مقسم، عضو شورای شهر گرگان پیشنهاد تحلیل درآمدها را ارائه داد و گفت: برای بهبود عملکرد در ۶ ماهه دوم سال، لازم است هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری را تحلیل کنیم.

در ادامه لایحه شهرداری در مورد بیلان و تفریغ سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان در صحن شورا طرح شد.

رضائیان در رابطه با این لایحه هم توضیح داد: بیلان و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان با متمم بودجه هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان که به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان رسیده بود، تهیه شد.

وی بیان کرد: شهرداری گرگان در سال گذشته هزار و ۹۳ میلیارد تومان جذب درآمد داشته و هزار و ۱۹ میلیارد تومان هزینه کرده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار