دادستان گرگان خبرداد؛

دادستان مرکز استان گلستان از صدور کیفرخواست همه متهمان پرونده فساد در شهرداری و شورای شهر گرگان خبرداد.

صدورکیفرخواست همه متهمان پرونده فساد در شهرداری و شورای شهر گرگان

به گزارش گلستان 24، محمود اسپانلو  اظهارکرد: کیفرخواست همه متهمان پرونده فساد در شهرداری و شورای شهر گرگان صادر شد.

دادستان مرکز استان گلستان افزود: در این پرونده برای شهردار سابق گرگان، دو عضو شورای شهر، دو تَن از مدیران شهری شهرداری، چهار کارمند شهرداری، سه پیمانکار شهرداری، یک کارچاق کن و ۱۶ فرد خارج از شهرداری که با این پرونده مرتبط هستند، کیفرخواست صادر شده است.

اسپانلو افزود: پرونده یک عضو شورا پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی و صدور رأی، به دادگاه کیفری یک استان و پرونده بقیه متهمان به دادگاه کیفری دو گرگان، فرستاده شد.

وی گفت: همه متهمان تا زمان صدور رأی دادگاه، با تودیع وثیقه فعلاً آزاد هستند.

دادستان مرکز استان گلستان افزود: به استناد ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، دو عضو شورای شهر و دو تَن از مدیرانِ شهری و چهار کارمند متهم در این پرونده، فعلاً از شغل و سِمت سازمانی، تعلیق هستند و این افراد حق حضور در شورای شهر و شهرداری گرگان را ندارند.

اسپانلو گفت: شهردار سابق گرگان، یک پرونده باز دیگر هم در دادسرای گرگان دارد که در حال رسیدگی است.

گفتنی است سال گذشته، شهردار، دو عضو شورای شهر و چند تن از کارمندان شهرداری گرگان همراه با یک کارچاق کن و سه پیمانکار و چند نفر دیگر بازداشت شدند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار