ادامه محدویت فعالیت اصناف و تعطیلی تفرجگاه‌ها گلستان تا ۲۰ فروردین

ادامه محدویت فعالیت اصناف و تعطیلی تفرجگاه‌ها گلستان تا ۲۰ فروردین

استاندار گلستان از ادامه محدویت فعالیت اصناف و تعطیلی تفرجگاه‌ها گلستان تا ۲۰ فروردین خبر داد.

اخبار ویژه اخبار استان

آخرین اخبار