آغاز غربالگری بینایی کودکان 3 تا 6 ساله در گلستان

آغاز غربالگری بینایی کودکان 3 تا 6 ساله در گلستان

مدیرکل بهزیستی گلستان از آغاز طرح غربالگری بینایی در گلستان خبرداد.

اخبار ویژه اخبار استان

آخرین اخبار