توانمندسازی واحدهای صنعتی در اولویت قرار می‌گیرد/ مدیران واحدهای صنعتی باید فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کنند

توانمندسازی واحدهای صنعتی در اولویت قرار می‌گیرد/ مدیران واحدهای صنعتی باید فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کنند

نائب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: یکی از اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ توانمندسازی واحدهای…

اخبار ویژه اخبار استان

آخرین اخبار