کرونا در کلاله شکست نمی خورد!

یادداشت؛

کرونا در کلاله شکست نمی خورد!

علی رغم تاکیدات و توصیه های کنترلی برای قطع زنجیره کرونا، گویا تفرجگاه آقسو در کلاله همچون پارک های تعطیل شهر که نه…

اخبار ویژه اخبار استان

آخرین اخبار