موازی کاری بانک ها باعث کُندی بازسازی واحدهای مسکونی شده است

موازی کاری بانک ها باعث کُندی بازسازی واحدهای مسکونی شده است

سرپرست استانداری گلستان گفت: برخی از موازی کاری ها باعث کندی عقد قرارداد بانک با مالک واحد مسکونی شده بود که این امر…

اخبار ویژه اخبار استان

آخرین اخبار